Sekstherapie ook wel sensate focus therapie genoemd

Deze therapie is gericht op het verbeteren van het sensitieve, sensuele en erotische contact met jezelf (zelf-gerichtheid) en met je partner (ander-gerichtheid), soms is sprake van herstellen van eerder wel positief seksueel contact.
Dit wordt bereikt door opnieuw te beginnen met bewust tijd en aandacht besteden aan oefeningen, deze kennen een stapsgewijze opbouw,  waardoor nieuwe ervaringen op ontspannen wijze kunnen worden opgedaan.
De therapie bestaat uit lichaamsgerichte oefeningen in de thuissituatie, zowel alleen als met je partner.  Bij alle oefeningen wordt er gewisseld van rol tussen de partners,  afwisselend neemt de één een actieve en dan een ontvangende rol,  zie verderop voor uitgebreidere toelichting.
De aandacht is bij het lichamelijke, bij het voelen, praten tijdens de oefeningen is niet de bedoeling.

Het doen van de oefeningen betekent vrijwel altijd – het op een andere wijze dan voorheen – weer opstarten van lichamelijk contact met seksuele intenties met de partner.  Dat kan aanvankelijk vooral ongemakkelijk voelen, de eerste keren oefenen zijn daardoor niet noodzakelijk plezierig wel vrijwel altijd inzicht gevend.  Regelmatig wordt nogmaals ontdekt wat niet prettig is in de aanrakingen van de ander, dit voordat ruimte ontstaat voor het uitwisselen van plezierige aanrakingen.

Afgesproken wordt dat jullie stoppen met al die seksuele handelingen die voor 1 van de partners onplezierig is,  zoals bijvoorbeeld pijnlijke gemeenschap of prestatiegerichte stimulatie van clitoris of penis om opwinding dan wel orgasme tot stand te brengen met herhaaldelijk falen daarvan.

De oefeningen worden voor en nabesproken met de therapeut. Falen is niet mogelijk,  het is de bedoeling om nieuwe ervaringen op te doen daar hoort experimenteren en ‘fouten’ maken bij.   Problemen worden besproken met de therapeut, problemen  liggen altijd ergens aan.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld misverstanden over  onwillekeurige en willekeurige bewegingen en reacties.  Deze worden vaak onjuist door de partner geïnterpreteerd en persoonlijk betrokken op eigen acties waardoor diegene zich afgewezen kan voelen, of gekwetst.
Uitleg hierover door de therapeut geeft veelal duidelijkheid en een realistisch houvast van wat er echt aan de hand is.

Geen zin in seks of gemeenschap hebben of geen opwinding voelen, geen erectie krijgen of geen orgasme krijgen is géén belemmering voor de oefeningen.  Integendeel, de oefeningen zijn hiervoor bedoeld.  De oefeningen hebben expliciet niet tot doel het bereiken van opwinding of zin in seks.

Zowel het wel doen van de oefeningen als het niet gedaan hebben van de oefeningen biedt aanknopingspunten voor hoe verder.  Inzicht ontstaat gaande de behandeling wat wel binnen jullie mogelijkheden ligt en wat niet, vanuit een reëel perspectief worden vervolgens keuzes mogelijk en toekomstverwachtingen realistischer.

Voorwaarden en tijdsinvestering:

Indien gezamenlijk gekozen wordt voor deze therapie spreken beide partners af om TIJD en AANDACHT aan hun seksuele relatie gaan besteden, gemiddeld een tijdsinvestering van 2 uur per week.  Dit gaat gepaard met een begeleidend gesprek met de therapeut om de 2-3 weken waarbij de problemen die jullie tegenkomen besproken kunnen worden.  In totaal zijn 3 tot 5 begeleidende gesprekken van 1 uur meestal voldoende.

Jullie moeten beiden BEREID ZIJN AFSPRAKEN te maken én bereid zijn om de ander te helpen zich te houden aan zijn/haar afspraken. Dat betekent soms een confrontatie durven aangaan en laten merken dat je ergens niet blij van wordt.  Communicatieoefeningen kunnen deel zijn van het programma.

Doe de test en je kunt kosteloos een intakegesprek afspreken

Quick Navigation