Publicaties

Wetenschappelijke publicaties waarbij Jantien Thomson betrokken is als medeauteur worden hier geplaatst als deze zijn geaccepteerd door de betrokken tijdschriften.
Op dit moment zijn 2 publicaties aangeboden aan 2 verschillende tijdschriften en wordt gewerkt aan het verwerken van peer reviews.

 

Doe de test en je kunt kosteloos een intakegesprek afspreken.

Quick Navigation